01.11.2011

VORTRAG
proLignum
wood in the city / Medzinárodný seminár / Drevo v meste - Zahusťovanie a transformácia mestského priestoru
link: proLignum

am 24.11.2011, 9.00-14.00 Uhr
Banská Bystrica
Radnica
Nám. SNP 1
SK - 941 01 Banská Bystricazurück